My Community

สถิติผู้ใช้งานของ: aventure1

สถิติทั่วไป - aventure1

รวมเวลาที่อยู่ในระบบ:
59 นาที
หัวข้อทั้งหมด:
5412 กระทู้
เริ่มหัวข้อทั้งหมด:
53 หัวข้อ
จำนวนโพลล์ที่สร้างไว้:
0 โพลล์
จำนวนโหวต:
0 โหวต

กิจกรรมการตั้งกระทู้ตามเวลา

 • 311 posts (7%)
  12 am
 • 326 posts (7%)
  1 am
 • 287 posts (6%)
  2 am
 • 154 posts (3%)
  3 am
 • 58 posts (1%)
  4 am
 • 13 posts (0%)
  5 am
 • 7 posts (0%)
  6 am
 • 7 posts (0%)
  7 am
 • 16 posts (0%)
  8 am
 • 41 posts (1%)
  9 am
 • 117 posts (3%)
  10 am
 • 248 posts (5%)
  11 am
 • 400 posts (9%)
  12 pm
 • 457 posts (10%)
  1 pm
 • 417 posts (9%)
  2 pm
 • 319 posts (7%)
  3 pm
 • 221 posts (5%)
  4 pm
 • 167 posts (4%)
  5 pm
 • 117 posts (3%)
  6 pm
 • 126 posts (3%)
  7 pm
 • 136 posts (3%)
  8 pm
 • 182 posts (4%)
  9 pm
 • 198 posts (4%)
  10 pm
 • 205 posts (5%)
  11 pm

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามจำนวนกระทู้

กระดานสนทนาทั่วไป
5412 posts of the member's 5412 posts (100.00%)
5412

บอร์ดยอดนิยมเรียงตามกิจกรรม

กระดานสนทนาทั่วไป
5412 posts of the board's 137217 posts (3.94%)
3.94%