ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 51 ถึง 60 จากข้อมูล 296
หัวข้อวันที่ประกาศ
ซื้ออาหารเสริม (นม) U.H.T. สำหรับเปิดภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานวางแผนด้านสาธารณสุขและงานเอกสารอื่นๆ ตั้งแต่วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง29 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและไฟฟ้าประดับ ณ บริเวณอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๔ ระหว่างวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุก่อสร้าง หินคลุก จำนวน ๕๖ คิว (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
ซื้อต้นเทียนพรรษาแกะสลักลายพิกุลพร้อมฐานรูปดอกบัว ขนาด ๑๒ x ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๘ ต้น ตามโครงการจัดงานวันสำคัญทางศาสนา (ประเพณีถวายเทียนพรรษา) ประจำปี ๒๕๖๔ (กองการศึกษา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๙ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง22 กรกฎาคม 2564
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย ๑ (ช่วงกลางซอย) หมู่ที่ ๖ ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี21 กรกฎาคม 2564
ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๕ รายการ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง20 กรกฎาคม 2564
จ้างซ่อมแซม/เปลี่ยนอุปกรณ์ ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน ๑ ตัว (งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง19 กรกฎาคม 2564