ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ e-GP

แสดงข้อมูลตั้งแต่ 111 ถึง 120 จากข้อมูล 323
หัวข้อวันที่ประกาศ
จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดสถานที่ราชการ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาพนักงานขับรถ รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๕-๐๐๐๑ ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กง ๙๘๓ ราชบุรี และรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขครุภัณฑ์ ๐๐๑-๔๖-๐๐๐๑ ยี่ห้อ FORD หมายเลขทะเบียน กง ๓๙๑๓ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาพนักงานขับรถ รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง หมายเลขทะเบียน นข ๕๕๐๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานระบบงานคอมพิวเตอร์และบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบุคคลปฏิบัติงานด้านทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (สำนักปลัดเทศบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาพนักงานประจำรถขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๓๑๔๐ ราชบุรี ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายคำรณ สุดแจ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง24 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายทองศุข วงศ์ยะรา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายณรงค์ วิเศษรจนา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2564
จ้างเหมาบุคคลรักษาความสะอาดกวาดถนน ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ (นายชาคริต แตงโม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง23 มิถุนายน 2564