ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

88 หมู่ 2 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120

เบอร์โทรศัพท์ 032-397032 , 032-397026 :: เบอร์โทรสาร 032-397616

Email : chetsamianmuni@gmail.com


GPS : 13.626494, 99.829369