ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยสาธารณะ ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย1 (ท้ายซอย) หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน

 ประเภท : ข่าวจัดชื้อ/จัดจ้าง

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีตซอยสาธารณะ ถนนเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ซอย1 (ท้ายซอย) หมู่ที่ 6 ตำบลเจ็ดเสมียน