ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30พฤษภาคม 2560 เวลา 13.30น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ