ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านเพื่อให้การช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อย จำนวน 10 ราย โดยศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดราชบุรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ