การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยให้แก่ประชาชนตามโครงการจัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นายเทวัญ ห่วงตระกูล นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน พร้อมคณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ส่งมอบหน้ากากอนามัยที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี ให้กับกลุ่มอาสามัครสาธารณสุขตำบลเจ็ดเสมียน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนผู้มีความเสี่ยงสูง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ หรือผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการจัดหาหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ (เดือนเมษายน 2564) ให้แก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มองค์กรสาธารณประโยชน์อื่นๆ (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ