ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ