ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรี

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง ผลการนับคะแนนเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ