พิธีอุปสมบทหมู่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน  ขอเชิญร่วมพิธีอุปสมบทหมู่ ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๐  ณ วัดเจ็ดเสมียน อ.โพธาราม  จ.ราชบุรี  เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรินทรมหาภูมิพลอดุลเดช 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ