ประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 2

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
 
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 4/4) และ
 
เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 2 (ส.ถ. 4/5)
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ