ประกาศรายชื่อผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล เขต 1

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ. 4/4) และ

เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล เขตเลือกตั้งที่ 1 (ส.ถ. 4/5)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ