ประกาศรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรีที่ได้รับสมัครรับเลือกตั้งและไม่ได้รับสมัครรับเลือกตั้ง (ผ.ถ.4/4) และ

เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั้งนายกเทศมนตรี (ผ.ถ.4/5)

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ