ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (เพิ่มเติม)

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ขอประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (เพิ่มเติม) โดยสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่สำนักงานเกษตรอำเภอในพื้นที่ และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดราชบุรี ในระหว่างวันที่ 21 มกราคม 2564 - 9 กุมภาพันธ์ 2564

 

Cr.งานพัฒนาชุมชน  สำนักปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน  

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ