ประกาศจัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ