ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ขอประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 29 ธันวาคม 2563 

 

Cr.งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ