ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ขอประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) มาเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน

 

Cr.งานพัฒนาชุมชน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ