การขออนุญาตจัดงานเลี้ยงกรณีมีผู้ร่วมงานตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ผู้ที่ต้องการจัดงานเลี้ยงกรณีมีผู้ร่วมงานตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป จะต้องขออนุญาตจากนายอำเภอท้องที่ในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ดำเนินการตามประกาศจังหวัดราชบุรี ลงวันที่ 4 มกราคม 2564

โดยจะต้องดำเนินการประกาศจังหวัดราชบุรีกำหนดและต้องมีมาตรการป้องกันโรคด้วย

 

 

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ