การขออนุญาตเดินทางเข้าจังหวัดควบคุมเข้มข้นสูงสุด

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
*สำหรับท่านที่ต้องการขออนุญาตเดินทางเข้าจังหวัดควบคุมเข้มข้นสูงสุดที่เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ขอให้ท่านมาดำเนินการก่อน 15.00 น. เนื่องจากท่านจะต้องนำเอกสารไปดำเนินการออกเลขต่อที่อำเภอโพธาราม
 
เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุญาต
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ออกโดยราชการที่มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
2. สำเนาทะเบียนรถที่ใช้เดินทาง
 
การเดินทางเข้าออก 5 จังหวัดที่มีการควบคุมเข้มข้นสูงสุด (สมุทรสาคร ชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด) ต้องมีหนังสืออนุญาตเข้า-ออก
หลักเกณฑ์การตรวจคัดกรองการเดินทางออกนอกพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมตัวอย่างแบบฟอร์มคำร้อง และแนวทางการตรวจคัดกรองด่านตรวจ
.
ทั้งนี้ ผู้มีอำนาจออกใบรับรอง เป็นผู้พิจารณาระยะเวลาให้เหมาะสมกับการขออนุญาตเดินทางในแต่ละครั้ง
 
 
 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ