BGC รักษ์น้ำ

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

บ.ราชบุรีกลาส อินดัสทรี จำกัด ได้จัดทำโครงการ "บีจีซี รักษ์น้ำ" สนับสนุนเครื่องกลเติมอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ การปรับปรุงพัฒนาศาลาอเนกประสงค์ และกิจกรรมปลูกต้นพุทธรักษา บริเวณชุมชนปลายคลองมะขาม  ตำบลเจ็ดเสมียน  อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!