โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2563

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 2563

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รับฟังดนตรีจากวง ขิม พิณ ซอ

รับฟังธรรมบรรยายจากพระมหาสมปอง 

วันที่ 1 สิงหาคม 2563

รับฟังดนตรีจากวง ขิม พิณ ซอ

ชมการแสดงเพลงพื้นบ้าน เพลงปรบไก่

ชมการแสดงTo be number one โรงเรียนวัดหนองมะค่า ต.เขาชะงุ้ม อ.โพธาราม

ชมการแสดงจาก เทศบาลตำบลจอมบึง

วันที่ 2 สิงหาคม 2563

ชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอน

ชมการแสดงวาดภาพประกอบตนตรี จากเติ้น ขลุ่ยไทย

 

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!