โครงการจัดกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบัน พระมหากษัตริย์ และวันสำคัญของชาติ "เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ ๑๒ สิงหา มหาราชินี"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

วันเสาร์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ภาคเช้า : บริเวณชฏาโดม

เวลา ๐๙.๐๐ น.    - ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ

                          - นายกเทศมนตรีฯขึ้นสูเวทีถวายความเคาพ  เปิดกรวย  กระทงดอกไม้ ธูปเทียนแพ  หน้าพระบรมฉายาลักษณ์

                          - การแสดงกล่าวเทิดพระเกียรติ (คำสุนทรพจน์)

                          - การแสดงชุดเทิดพระเกียรติของนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่

                          - การมอบเกียรตบัตรแม่ผู้เป็นแบบอย่าง

                          - การแสดงดนตรีไทย

                                     (เสร็จพิธี)

 

ภาคค่ำ : บริเวณชฎาโดม

เวลา ๑๗.๐๐ น.     - ลงทะเบียนผู้วางพานพุ่มทองพุ่มเงิน

                            - ผู้เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมกันบริเวณด้านหน้าเวที 

                                ผู้แทนหน่วยงานขึ้นถายเครื่องราชสักการะพุ่มทองพุ่มเงิน

                            - นายกเทศมนตรีฯ ขึ้นถวายเครื่องราชสักการะพุ่มทองพุ่มเงิน

                               แล้วเปิดกรวยดอกไม้ถวายความเคาพพระบรมฉายาลัษกษณ์

                              จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลแล้วกลับสู่แท่นพิธี  แขกผู้มีเกียรติและ

                              ประชาชนจุดเทียนต่อจากนายกเทศนตรี

                           - นายกเทศมนตรีฯ กล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรัยมงคล

                           - บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมี / บรรเลงเพลงเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหา

                             บรรเลงเพลงสดุดีมหาราชินี (ผู้ร่วมพิธีร้องเพลงพร้อมกัน)

                          - พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ "ชัยมคลคาถา"

                          - การแสดงลิเกจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี

                                             (เสร็จพิธี)

หมายเหตุ  ๑ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

                ๒ (ภาคเช้า)  การแต่งกาย  ข้าราชการ  เครื่องแบบปกติขาว 

                                                        ประชาชน  แต่งกายด้วยชุดโทนสีฟ้าอ่อน

               ๓ (ภาคค่ำ)  การแต่งกาย   ข้าราชการ  ประชาชน  แต่งกายด้วยชุดโทนสีฟ้าอ่อน

 
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ