นางสาวดวงใจ เอี่ยมสอาด ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์ ประจำตำบลเจ็ดเสมียน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

นางสาวดวงใจ เอี่ยมสอาด ปราชญ์ชาวบ้าน ด้านการแพทย์ ประจำตำบลเจ็ดเสมียน

 

แกนนำกลุ่มน้ำมันไพรสด บ้านสนามชัย ม.4ต.เจ็ดเสมียน

 

สนใจสั่งซื้อน้ำมันสมุนไพรจากกลุ่มผู้สูงอายุบ้านสนามชัยติดต่อ 063-1955953

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ