กิจกรรมวันเข้าพรรษา

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม
กองการศึกษา เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษา ร่วมกับชุมชน บริษัทในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมราชบุรี ณ วัดเจ็ดเสมียน เมื่อวันที่ 3กรกฎาคม 2563
ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ