ขอเชิญน้องร่วมกิจกรรม ทำแบบทดความรู้ทั้ง5วิชาพื้นฐาน

 ประเภท : ข่าวกิจกรรม

ขอเชิญน้องร่วมกิจกรรม ทำแบบทดความรู้ทั้ง5วิชาพื้นฐาน(คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ,สังคมศึกษาฯ)

เพื่อลุ้นรับของรางวัลจากกองการศึกษาเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

ตั้งแต่วันที่ วันที่ 12 - 29 พฤษภาคม 2563 

https://forms.gle/sGBCTAvhXKxUSV3h8 วิทยาศาสตร์ (วันที่ 12พ.ค.63)

kcGP1aAxDEN7SZwo6 ภาษาไทย(วันที่ 13พ.ค.63)

qDgyphg1SibrbxBJ6 ภาษาอังกฤษ (วันที่ 14พ.ค.63)

zvVNDqdcnvwUymFg8 สังคมศึกษา (วันที่15พ.ค.63)

BPF41Pr7as2QUGpB6 คณิตศาสตร์ (วันที่18พ.ค.63)

hD1m5GjcftUYUEoF7 วิทยาศาสตร์ (วันที่19 พ.ค.63)

fMajhe1wxvDjnKzC6 ภาษาไทย (วันที่20 พ.ค.63)

yAWQiUZfrTVNN3mh9 ภาษาอังกฤษ (วันที่ 21 พ.ค.63)

FqP539jt9ekjJM5CA สังคมศึกษาฯ (วันที่ 22 พ.ค.63)

ozhbgYsr2JfYcv7M9 คณิตศาสตร์ (วันที่25 พ.ค.63)

GzAFLtqgCQD7Rfjv9 วิทยาศาสตร์ (วันที่ 26 พ.ค.63)

71Yrd7YrSpVNDfPV6 ภาษาไทย(วันที่27 พ.ค.63)

riZFteQJcf1dWLoz6 ภาษาอังกฤษ (วันที่28 พ.ค.63)

94UNgs3A4EeHAuxY9 สังคมศึกษา (วันที่ 29 พ.ค. 63)

........................................................................................

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ