โครงการ"เจ็ดเสมียนต้องปลอดภัยไร้โควิท"

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ยุววิจัยวัยจิ๋วต้านภัยไวรัสโคโลนา ได้เริ่มกิจกรรมการเดินรณรงค์เรื่องไวรัสโคโลนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

โดยรณรงค์ให้ประชาชนในตำบล มีความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตัวเอง ดูแลตัวเอง ดูแลคนในครอบครัว วิธีการล้างมือ สังเกตุอาการของตัวเอง

ข้อมูลไฟล์ที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีข้อมูล!!
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ