ประกาศมอบอำนาจของนายกเทศมนตรี ให้ปลัดเทศบาลปฎิบัติราชการแทน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ