ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

 ประเภท : ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้เป็นพนักงานจ้าง

ของเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

ข้อมูลรูปที่เกี่ยวข้อง
คลิกดูรูปภาพ